Huishoudelijk reglement

  1. Men kan zich niet meer uitschrijven na de uiterste inschrijfdatum. Je betaalt dan sowieso de kosten en punten van de activiteit. Dit is ook zo in het geval er nog iemand anders op de wachtlijst staat.
    Uitschrijven is mogelijk tot 1 week voor de activiteit. Uitzonderingen worden gemaakt voor activiteiten waar kosten tijdig gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld; aankoop tickets, huur autobus, ...
    Je kan eventuele tickets voor de activiteit wél zelf doorverkopen of eten afhalen waar mogelijk.
  2. Cliënten hebben de mogelijkheid om zelfstandig te bewegen op een activiteit (tickets gebruiken om een show te gaan zien, cinema gaan kijken, zelfstandig rondlopen in pretpark, ...) De cliënt zal wel altijd de activiteit aangerekend krijgen (kosten en puntensaldo).
  3. Fouten in activiteiten gemaakt door De Vijver, worden niet doorgerekend aan de cliënt. 
  4. Elke activiteit heeft een begeleiderskost. We proberen deze zo laag mogelijk te houden.
  5. Als cliënten aan een activiteit deelnemen met een persoonlijke begeleider ter ondersteuning, betalen zij voor zichzelf de fix prijs en voor hun begeleider de reële activiteitprijs