Huishoudelijk reglement

  1. Men kan zich niet meer uitschrijven na de uiterste inschrijfdatum. Je betaalt dan sowieso de kosten en punten van de activiteit. Dit is ook zo in het geval er nog iemand anders op de wachtlijst staat.
    Uitschrijven is mogelijk tot 1 week voor de activiteit. Uitzonderingen worden gemaakt voor activiteiten waar kosten tijdig gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld; aankoop tickets, huur autobus, ...
  2. Je kan eventuele tickets voor de activiteit wél zelf doorverkopen of eten afhalen waar mogelijk, tenzij deze op naam zijn.
  3. Cliënten hebben de mogelijkheid om zelfstandig naar een activiteit te gaan of aldaar zelfstandig rond te lopen(tickets gebruiken om een show te gaan zien, cinema gaan kijken, zelfstandig rondlopen in pretpark, ...) De cliënt zal wel altijd de activiteit aangerekend krijgen (kosten en puntensaldo).
  4. Fouten in activiteiten gemaakt door De Vijver, worden niet doorgerekend aan de cliënt. 
  5. Elke activiteit heeft een begeleiderskost. We proberen deze zo laag mogelijk te houden.
  6. Als cliënten aan een activiteit deelnemen met een persoonlijke begeleider ter ondersteuning, betalen zij voor zichzelf de fix prijs en voor hun begeleider de reële activiteitprijs 
  7. Activiteiten waar een Covid Safe pass voor nodig is, zullen dit duidelijk in de omschrijving vermelden. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze pass op het moment van de activiteit bij te hebben. Indien je geen Covid Safe pass kan tonen dan zal je de toegang geweigerd worden maar zullen de kosten van de activiteit en de punten wel aangerekend worden. Indien er extra kosten dienen gemaakt te worden zoals bv een taxi omdat je anders niet thuis geraakt, dan zijn ook deze voor de cliënt wiens pass niet in orde was. Onze begeleiders zijn nl nodig bij de groep die wel aan de activiteit deelneemt en kunnen de groep niet achterlaten om jou terug naar huis te begeleiden.
  8. Begeleiders en vrijwilligers van activiteiten kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uitgaven die cliënten doen tijdens activiteiten, ook niet wanneer er door cliënten gevraagd wordt zaken op factuur te zetten.