Huishoudelijk reglement

 1. Uitschrijven is mogelijk tot de uiterste inschrijfdatum die bij iedere activiteit staat vermeld op het balkje waar je op moet klikken om in te schrijven, tenzij je inschrijving onmiddellijk definitief is, maar ook hier krijg je een melding van bij je inschrijving. Indien je toch nog afmeld na de uiterste inschrijfdatum en er is een wachtlijst dan nemen de personen van wachtlijst jou kosten in geen enkel geval over. Je zal altijd de fixprijs en de dagdelen moeten betalen.
 2. Bij bijna iedere activiteit is er begeleiding aanwezig, begeleiding staat vermeld bij iedere activiteit. Cliënten hebben ook de mogelijkheid om zelfstandig naar een activiteit te gaan of aldaar zelfstandig rond te lopen (tickets gebruiken om een show te gaan zien, cinema gaan kijken, zelfstandig rondlopen in pretpark, ...) De cliënt zal wel altijd de volledige activiteit aangerekend krijgen (kosten en puntensaldo).

 3.  De activiteitenwerking biedt regelmatig ook tickets met korting aan voor bepaalde events en dit zonder begeleiding. Je kan dan zelfstandig naar de show gaan kijken maar dus zonder begeleiding. Dit staat telkens duidelijk bij de activiteit vermeld.

 4. De prijs die bij iedere activiteit vermeld wordt is de Fixprijs, dit wil zeggen dat er aan dit bedrag niets verandert. De prijs die je gefactureerd krijgt kan nooit meer worden voor die activiteit maar ook nooit minder. Indien je een bepaald deel dat vervat zit in de fixprijs niet wenst, bv het vervoer omdat je zelfstandig wenst te gaan, dan zal je toch de volledige prijs moeten betalen. Je kan zelfstandig naar een activiteit komen maar zal de volledige fix aangerekend worden.

 5. Fouten, in of tijdens de activiteiten, gemaakt door De Vijver, worden niet doorgerekend aan de cliënt.

 6. Elke activiteit heeft een begeleiderskost (oa inkom, maaltijd, vervoer ed voor de begeleider(s)). We proberen deze zo laag mogelijk te houden. Deze kosten zitten verrekend in de Fixprijs.

 7.  Als cliënten aan een activiteit deelnemen met een persoonlijke begeleider ter ondersteuning, betalen zij voor zichzelf en voor hun begeleider de fix prijs

 8. Begeleiders en vrijwilligers van activiteiten kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uitgaven die cliënten doen tijdens activiteiten, ook niet wanneer er door cliënten gevraagd wordt zaken op factuur te zetten.

 9. Sommige activiteiten bieden de mogelijkheid een extra persoon mee te brengen. Cliënten zullen voor iedere extra persoon ook de dagdelen worden aangerekend a rato van die activiteit en zullen ook de fixprijs voor iedere extra persoon moeten betalen.

 10. Sommige activiteiten worden aangeboden in kleine groep. het gaat dan over maximum 6 personen. Hiervoor worden dubbele dagdelen aangerekend. bv een activiteit die normaal gezien 1 dagdeel zou kosten, kost in kleine groep 2 dagdelen.

 11. Activiteiten die in grote groep worden aangeboden maar waar minder dan 7 personen voor inschrijven, blijven slechts 1 dagdeel kosten.

 12. We bieden de mogelijkheid om via de site een herinnerings-email of sms te krijgen wanneer je bent ingeschreven voor een activiteit. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de client om aanwezig te zijn op een activiteit ook wanneer hij/zij geen sms of mail heeft ontvangen.

 13. Maatschappelijk onverantwoord gedrag wordt ook binnen de activiteiten niet getolereerd. Indien cliënten zich misdragen door bijvoorbeeld te roepen, andere mensen te plagen of pesten, agressief zijn, onbeleefd zijn of stelen, zullen ze individueel door een activiteitenbegeleider aangesproken worden.

 14. De Activiteitenwerking is niet verantwoordelijk om de inschatting te maken of een cliënt al dan niet in staat is deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Bijvoorbeeld bij een lange wandeling of zelfstandig op een afspreekpunt geraken, zelfstandig terug naar huis gaan.... Als gemerkt wordt dat de cliënt niet in staat is deel te nemen aan een bepaalde activiteit vanwege een inschattingsfout, zal de cliënt de dagdelen en fix moeten betalen.