Loading...

Blogbericht

Wil je aanmelden? Klik hier

Pic

Blogbericht

Interview met stagiaire Pieter-Jan, door Francis Waegemans

1. Welke studies heeft u genoten om als stagiaire bij De Vijver tewerkgesteld te worden?

Ik studeer nog toegepaste psychologie. Ik zit nu in mijn derde jaar en dit is mijn eindstage. Als ik deze stage heb afgerond ben ik afgestuurd als psychologisch consulent. De richting die ik volg is toegepaste psychologie met als afstudeerrichting klinische psychologie en het is een heel interessante richting vind ik.

2. Waarom zijn de activiteiten die u begeleid zo belangrijk voor de cliënten en hoe gaat u om met mensen met ASS en/ of een verstandelijke beperking?

Ik denk dat dat voor cliënten zo belangrijk is omdat ze er heel veel uithalen. Heel veel sociaal contact. Je ziet dat het om een hele hoop activiteiten gaat waarin ze zich kunnen uitleven, ze kunnen met andere cliënten praten. Ze voelen zich thuis of op hun gemak. Het is een soort van ontspanningsmogelijkheid en ik denk dat dit heel belangrijk is voor de cliënt.

Hoe ik daar mee omga is sterk afhankelijk met wie ik omga en hoe ik daar mee bezig ben. Ik denk dat je met elk persoon anders moet omgaan en dat verandert niet of dat nu iemand is met ASS of een verstandelijke beperking. Ik vind dat ik met iedereen op een andere maar een goede manier kan omgaan. Dus het is een beetje kijken met wie dat het is. Ik wil meestal heel beleefd en respectvol zijn.

3. Structuur en duidelijkheid zijn voor ASS belangrijke troeven en hebben deze vaardigheden meegekregen op school om een optimale samenwerking te realiseren.

Ja eigenlijk wel. In veel scholen hebben wij verschillende vakken gehad. Ik heb al veel kunnen leren over autisme en over verstandelijke beperking. En bij autisme weet ik dat structuur heel belangrijk is. We houden daar rekening mee wanneer we een activiteit doen voor bv. de afdeling autisme, dan weten we dat we daar iets meer structuur moeten aanbieden of iets meer of iets meer handvaten moeten geven. Op die manier heeft de school me wel goed voorbereid. Ik weet er wel wat over en hier geven ze ook wel wat tips en informatie om er mee om te kunnen gaan.

4. Sociale interactie zijn voor cliënten waardevolle aspecten in het leven. Hoe gaat u deze vaardigheden onder de aandacht brengen?

Door veel met elkaar activiteiten te doen en door met elkaar in contact te komen. Leer ze sociale vaardigheden. Leer ze met elkaar samenwerken ook al gaat het soms niet even vlot tussen twee cliënten of als even een kleine ruzie is. Door gewoon met elkaar activiteiten te doen. Door bv. samen te koken of ergens heen te gaan. Zo creëer/stimuleer je deze vaardigheden wel.

5. Krijg je voldoende waardering terug van de cliënten die aan de activiteiten gaan deelnemen?

Ja, heel zeker. Ik krijg heel veel voldoening terug van de cliënten. Als ik zie dat de cliënt zich aan het amuseren is of als aan het lachen zijn of ze maken een grapje dan kan ik dat wel erg appreciëren. Daar haal ik heel veel voldoening uit. Als ik terugkom van een dag stage dan ben ik wel moe maar voldaan. Ik heb het gevoel dat ik een goede dag heb gehad en iets goed heb kunnen doen . Hoe meer ik de cliënt ken hoe beter ik met de cliënt kan omgaan en hoe meer grapjes we kunnen maken. Dat is heel fijn. Dat geeft mij een voldaan gevoel.

6. Word je voldoende ondersteund op de school om dergelijke initiatieven maatschappelijk op hoog niveau te brengen?

Dat is een beetje moeilijk. Niet zo erg vanuit de school. Ik heb een mentor vanuit de school die kijkt hoe ik het hier doe en die mij punten geeft. Maar zij evalueren vooral. Ik moet zelf een beetje het initiatief nemen. Het is mijn eindstage en ik moeten laten zien dat ik het kan. Dat ik hier kan meedraaien. Dat ik zelf op ideeën kan komen. Ik moet het zelf brengen. Van school uit komt er niet zo veel.

7. Hoe is de relatie met je vriendenkring die deze richting aan het studeren zijn?

Heel goed. Ik ken verschillende mensen van mijn richting en zij doen allemaal stage op verschillende plaatsen en het is fijn om te horen hoe het bij hun gaat. Ik heb het gevoel dat ik in de drie jaar dat ik hier studeer vrienden voor het leven heb gemaakt.

8. Hoe ervaar je de stage bij de activiteitenwerking van De Vijver en welke lessen neemt u zeker mee?

Ik ervaar het als zeer positief. Ik heb al heel veel fijne mensen leren kennen. Heel veel superdingen gedaan. Ik ben heel blij dat ik hier terecht ben gekomen voor mijn eindstage. Ik ben blij dat ze mij deze kans hebben gegeven. Het gaat moeilijk zijn om afscheid te nemen van de cliënten en van de stageplaats nadat ik hier drie – vier maanden heb zitten meedraaien.

9. Wat vind je het mooiste aspect van je werk binnen De Vijver?

Ik vind het sociaal contact met de cliënt misschien wel het mooiste. Ik kan heel goed met de collega’s werken. Het is heel fijn binnen de organisatie. Het is moeilijk te zeggen wat ik het mooiste vind. Ik denk het veel voldoening krijgen van met de cliënten te werken en met de collega’s samen activiteiten organiseren. Die dingen zijn wel echt het fijnste. Ik neem zeker in de toekomst die ervaring mee die ik heb gehad met iedereen. Je leert er veel uit en ik ben blij dat ik dat mogen doen heb.

Bedankt Peter-Jan Slegers voor het aangenaam gesprek. (Francis)